Słowa prekursora współczesnej medycyny

„Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”. Słowa ojca współczesnej medycyny. Ilu lekarzy o tych słowach pamięta? Wszak każdy z nich składa przysięgę Hipokratesa.

Dziś medycyna zdaje się obracać jedynie w materii farmaceutyków. Mało kto zdaje sobie sprawę, że coraz więcej ludzi umiera z powodu niepożądanych reakcji na leki (tzw. "ADE - adverse drug events").

"ADE stanowią poważny problem na całym świecie. Zdarza się przepisywanie złych leków, nieprawidłowych dawek, przeoczenie interakcji... i, co bardzo alarmujące, większość ADE pozostaje niewykryta: często lekarze po prostu nie zdają sobie sprawy z tego, że przyjmowane przez pacjentów leki wpływają negatywnie na ich stan zdrowia", mówi Régis Beuscart, profesor w Centre Hospitalier Regional Universitaire de Lille we Francji.

"Powyższy problem dotyczy zwłaszcza osób starszych oraz pacjentów z licznymi problemami zdrowotnymi", zauważa prof. Beuscart. "Niektóre osoby, szczególnie starsi pacjenci, mogą zażywać nawet 10 lub 20 leków różnego rodzaju - nie jest możliwe, aby lekarz posiadał wiedzę na temat wszystkich możliwych interakcji zachodzących pomiędzy tymi lekami oraz ich odosobnionego i połączonego wpływu na poszczególne choroby pacjenta".

Narodowe Centrum Statystyk Zdrowia w Stanach Zjednoczonych ukazało szokujący obraz (U.S. National Center for Health Statistics. National Vital Statistics Report, vol. 51, no. 5, March 14, 2003). Najbardziej przerażająca statystka dotyczy całkowitej liczby śmierci spowodowanych konwencjonalną medycyną: łączna liczba zgonów rocznie w Stanach Zjednoczonych to 783,936 (słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące i dziewięćset trzydzieści sześć). Jest to ewidentny dowód, że system medyczny w Stanach Zjednoczonych jest główną przyczyną śmierci i urazów ludzi. Na raka umiera rocznie 553,251 osób w USA. Pełny raport "Śmierć przez Leki" dostępny do pobrania w pliku PDF na stronie: http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.webdc.com%2Fpdfs%2Fdeathbymedicine.pdf&ei=iPWDVcHHL6WUygO-qL_wDg&usg=AFQjCNFpqppVcSTXcvjSJx9fmgzldsZgQA&bvm=bv.96042044,d.bGQ